I en verden av mange yogastiler støter man ofte på tittelen Restorative Yoga. Enten står navnet alene eller i direkte relasjon til en spesifikk yogastil. F.eks. Restorative Yoga, Relax and Restore Yoga, Restorative Yin Yoga eller Jivamukti Restorative. Det som er viktig å huske er at ordet “restorativ” i seg selv ikke er en egen tradisjon eller yogastil som følger et spesifikt opphav, men heller en referanse til selve effekten. Altså flere yogastiler kan utføres restorativt og dermed egentlig ta i bruk ordet som ønskelig.

Iyengar restorativ yoga

Felles for de fleste restorative yogaklasser er en rolig utførelse av yogastillinger (asanas), pusteteknikker (pranayama), meditasjon/konsentrasjonsøvelser (dharana), avspenningsteknikker, filosofi samt bevisstgjøring/tilbaketrekking av sanseapparatets effekt på kropp og sinn (pratyahara).  Restorativ yoga slik den er mest utbredt i India og vesten følger B. K. S. Iyengars yogastil. Dette er en Hatha Yogastil som følger Patanjalis yogatradisjon som er ca. 1700 år gammel. Iyengar yoga har en terapeutisk tilnærming til utførelsen av yogastillinger hvor det tas i bruk diverse utstyr for å tilpasse stillingene til utøver i stedet for det motsatte. Optimal plassering av kroppen i relasjon til anatomi og tyngdekraft gir en optimal effekt på både fysisk og mentalt.

Strekking versus avspenning

Forskjellen mellom Yin Yoga og Restorative Yoga handler overordnet om det å strekke versus å gi slipp/smelte. Selv om konseptet å “gi slipp” også er en viktig del av Yin yoga så er dyp mental og fysisk avspenning selve hovedkonseptet i restorativ yoga. Avspenning er selve forutsetning for å oppnå ønsket effekten av dyp hvile i våken tilstand. I restorative yoga handler det om å fasilitere avspenning på alle plan. Det brukes utstyr som puter, bolstre, 1,5 kg. tepper utviklet av Iyengar, sandposer, klosser, stopper, stoler, vegg, dør, vekter, øyeputer og yogamatter for å nevne noen. Dette utstyret har til hensikt å støtte, mykne, trygge, mørkne varme, og åpne kropp og sinn i takt med avslapningsresponsen i nervesystemet som følger ved riktig utførelse. I løpet av en 90 minutters restorative time vil du oppleve maksimalt 3-5 øvelser inklusiv Shavasana. Overgangene utøves i like stor presisjon som selve stillingene da det tilrettelegger for en progressiv tilnærming til avslapning. Effekten i nervesystemet tas med fra den ene stillingen til den neste og blir effekten blir kumulativ.

I restorativ yoga betraktes strekking som en “aktivering” av nervesystemet. En strekk bør ikke holdes over lengre tid enn 3-5 minutter for å unngå skade eller negative reaksjoner i kroppen og komplimenterer derfor ikke kroppens evne til å oppnå dypere avspenning over lengre hold i stillingen. Yin yoga har også en beroligende effekt på kropp og sinn i sin utforming og utførelse. Man kan derfor si, fra et overordnet perspektiv, at den har en restorativ utforming, men mangler den restorativ yogaens tilsiktede effekt på nervesystemet.

Mindfulness i kroppen

En restorative yogastilling må utføres i minimum 15 minutter for å oppnå ønsket effekt. Vitenskapelige studier har vist at det tar et menneske med gjennomsnittlig stressnivå minimum 15 minutter før kroppen og sinnet oppnår dyp avspenning. I denne prosessen så beveger kroppen seg fra et aktivt nervesystem hvor det sympatiske nervesystemet er dominant til et mer avslappet deaktivert nervesystem hvor det parasympatiske nervesystemet dominerer. Som pedagogikk brukes ofte forskjellige former for mindfulnessteknikker hvor f.eks utøver blir veiledet til å kun være “tilstede” for opplevelsen av pusten i kroppen. Kroppen gis da full tilgang til sin iboende evne til å helbrede seg selv gjennom disse introseptive teknikkene og sinnet trener opp evnen til å kunne lytte til sitt indre viske før det skriker i form av uro, skader eller sykdom.

Søvn versus hvile

Det er en markant forskjell mellom dyp søvn og restorativ yoga. Under søvn kan man spenne muskler når man drømmer og under andre psykologiske tilstander. Avslapning er en tilstand hvor det er ingen bevegelse, ingen anstrengelse – hjernen er rolig og sinnet er tilstede i øyeblikket.