Hva er mindful yoga?

Hva er Mindful Yoga? Forskning har vist at om man innfører Mindfulness i hverdagen så omstruktureres hjernen og måten man oppfatter seg selv og livet på. Resultatet kan bli økt livskvalitet og en mer våken tilstedeværelse i livet.   Mindfulness handler om å øve opp god kontroll på ens oppmerksomhet. Du kan rette oppmerksomheten mot […]

Continue Reading…

Hvorfor er Savasana den mest avanserte yogastillingen?

Shavasana

Savasana kommer fra ordet «sava» som på sanskrit betyr «et lik». Hensikten med metaforen er at vi skal la våre gamle mønstre og vaner dø i prosessen av å overgi oss til øyeblikket. Ved å la opplevelsen av å være i kroppen gå i oppløsning oppnår du en nøytral tilstand av tilstedeværelse hvor du kan hvile i ren eksistens og væren. Høres enkelt ut, ikke sant? Både kjente yogaguruer som B.K.S Iyengar og Patabi Jois refererer til Savasana som den vanskeligste stillingen da den krever fullstendig tilstedeværelse av utøveren.

Continue Reading…

Forskjellen mellom Yin og Restorative Yoga

I en verden av mange yogastiler støter man ofte på tittelen Restorative Yoga. Enten står navnet alene eller i direkte relasjon til en spesifikk yogastil. F.eks. Restorative Yoga, Relax and Restore Yoga, Restorative Yin Yoga eller Jivamukti Restorative. Det som er viktig å huske er at ordet “restorativ” i seg selv ikke er en egen tradisjon eller yogastil som følger et spesifikt opphav, men heller en referanse til selve effekten. Altså flere yogastiler kan utføres restorativt og dermed egentlig ta i bruk ordet som ønskelig.

Continue Reading…

Den indre virkeligheten som veien til bedre helse

«Jeg sanser derfor er jeg» er et alternativt sitat til Descartes «Jeg tenker derfor er jeg». Den vitensksapelige revolusjon har gjort at oppelvelsen av virkeligeten hovedsaklig oppleves gjennom våre sanser som syn, lukt, hørsel, smak og berøring. Men finnes det en virkeliget som er større enn disse sansene? Går vi glipp av andre dimensjoner av vår […]

Continue Reading…

Når livet blir snudd på hodet

Har du noen gang opplevd at livet blir snudd på hodet? Har du følt at du ikke lenger kan forstå din egen virkelighet, føler deg ovelmet, sliten og engstelig? Livet kan av og til endre seg fra den ene dagen til den andre.  Vi har en tendens til å sloss i mot, finne den beste […]

Continue Reading…

The difference between Yin and Restorative Yoga

Very often I am asked about the difference between Yin Yoga and Restorative Yoga so I have written this short article to give a simple description of both styles. In general these two styles of yoga are considered similar to a lot of people, but are in essence quite different. The confusion around these yoga […]

Continue Reading…